Skip to main content
jouwwebmaster
jouwwebmaster

Kritische check van je Drupal website

Heb je een in Drupal gebouwde website waarover je niet helemaal tevreden bent dan kan ik helpen. Ik wil er met alle plezier en zonder verdere verplichtingen een kritische blik op werpen. Ik beoordeel dan niet alleen de technische werking van de website, maar ook de teksten en de opbouw van de website. Ik geef na de inspectie aan welke verbeteringsmogelijkheden ik zie en welke kosten verbonden zouden zijn aan het doorvoeren van die verbeteringen.

Als jouwwebmaster heb ik niet alleen aandacht voor techniek maar bovenal ook voor je web content en het op een inzichtelijke wijze presenteren van die content.